Soós Sándor - Oktatási segédanyagok

Jobb gombbal kattints a linkekre, és válaszd a Cél mentése (Save target as...) parancsot!

TartalomjegyzékProgramozás


  Az előadás címe Vetíthető Nyomtatható Példák Kulcsszavak
1/a
Struktúrák a C++ nyelvben
struktúra; record; tagfüggvény; metódus; method; konstruktor; constructor; destruktor; destructor; new, delete operátor; malloc; free; hatáskör; private; public; protected; adatbezárás; encapsulation; öröklődés; öröklés; inheritance; objektum; osztály; class; OOP; objektum-orientált programozás
1/b
Streamek, I/O a C++ nyelvben
stream; adatfolyam; I/O; cin; cout; cerr; iostream.h; iomanip.h
2.
Konstruktorok-destruktorok
konstruktor; constructor; destruktor; destructor; new, delete, delete[] operátor; class; logikai típus; bool; statikus és dinamikus tömbök
4.
Konstruktorok
konstruktor; statikus és dinamikus tömbök; pointertömb; mutatótömb; kompozíció; beágyazás; tagobjektum; dinamikus memória tulajdonlása
5.
Függvények
függvénynevek túlterhelése; szignatúra; paraméterátadás; változók hatóköre; globális változók; osztályszintű adattagok; public, private hozzáférési módok
6.
Hozzáférési módok
public, private hozzáférési módok; osztályszintű adattagok; static; objektumok másolása
7.
Öröklődés
öröklés; örököltetés; örökítés; leszármaztatás; UML: Unified Modeling Language; kompozíció; konstruktorok; destruktorok
8.
Polimorfizmus
örökítés; polimorfizmus; virtual kulcsszó; early binding, late binding; pure virtual; tisztán virtuális metódusok; absztrakt osztály
9.
Hozzáférési kategóriák és az öröklődés
örökítés; protected; önhivatkozó struktúra
10.
Láncolt listák
önhivatkozó struktúrák; láncolt lista; lista adatszerkezet; dinamikus adatszerkezetek
11.
Kivételkezelés
kivétel; exception; kivételkezelés; exception-handling; hibakezelés; try; catch; throw
12.
Kivételkezelés használata
kivételkezelés; paraméterátadás; visszajelzés; hibakezelés; csomagoló, wrapper függvény; konstruktorok fajtái; default, paraméteres, másoló konstruktor; értékadó operátor; this pointer
13.
Objektumok másolása, polimorfizmus használata
objektumok; másolás; default másoló konstruktor; default értékadó operátor; private; public; operator=; statikus, dinamikus tartalmazás; segítő objektum; opcionális adatok; polimorfizmus;
 
 
Programozási feladatok
A fájl mérete 6,5 KB!
 
Vizsgakérdések
 
 
Vizsgafeladatok
A fájl mérete 17 KB!
 
 
A teljes anyag egyben letölthető formában
A fájl mérete 3,2 MB!


  Az előadás címe Vetíthető Nyomtatható Példák Kulcsszavak
1.
A Java nyelv alapjai
Java információforrások az Interneten; Java telepítése; SDK; Eclipse; VisualAge; CLASSPATH; Jellemzők; a Java család; application; applet; alkalmazás; kisalkalmazás; Java Virtuális gép; Java Virtual Machine; JVM; javac.exe; bájtkód; bytecode; appletviewer; A Java nyelv alapjai; megjegyzés; komment; karakterkészlet; azonosítók; adattípusok; literálok; változók, kezdőértékadás; tömbök; array; length; többdimenziós tömb; operátorok; sztringek; String; StringBuffer
2.
Vezérlő szerkezetek
strukturált programozás; utasítás; blokk; if-then-else; switch-case-default; while; do-while; for; címke; label; break; continue; return; goto
3.
Osztályok I.
objektum-orientált programozás; OOP; alapfogalmak; osztály; objektum; példány; egyed; tagváltozó; metódus; konstruktor; destruktor; inicializáló blokk; hozzáférési jogok; egységbezárás; adatelrejtés; public; protected; private; "üres"-félnyilvános; változók; final; static; minősített hivatkozás
4.
Osztályok II.
konstruktor; inicializáló blokk; destruktor jellegű metódusok; garbage collector; öröklődés; kiterjesztés; extends; polimorfizmus; this; Finalize; classFinalize; java.lang.Object; super
5.
Osztályok III.
polimorfizmus; statikus és dinamikus típus; túlterhelés és öröklődés; változók és az öröklődés; hozzáférési kategóriák és az öröklődés; osztályhierarchia; java.lang.Object; absztrakt metódus; absztrakt osztály; abstract; végleges osztályok és metódusok; final
6.
Java a gyakorlatban
FreeJava; kódolási konvenciók; csomag; package; csomagdeklaráció; import; adatbeolvasás; javax.swing.JOptionPane osztály; adatkonverzió; típuskonverzió; csomagoló osztályok
7.
Java osztálykönyvtár
java.lang.Object; java.lang.Integer; java.util.Stack; java.util.Vector
8.
Grafikus felhasználói felület - GUI
háromrétegű alkalmazások; felhasználói felület; objektumorientált programozás; eseményvezérelt programozás; java.awt csomag; javax.swing csomag; layout manager; elrendezés manager; Point, Dimension, Rectangle; Polygon, Color, SystemColor osztályok; eseménykezelés; interfész; interface; eseményfigyelő; ActionListener
9.
Kivételkezelés
kivételkezelés; hibakezelés; kivétel kiváltása; throwing exception; throw; kivétel elkapása; catching exception; try-catch-finally; kivételek specifikálása; throws; Exception; java.lang.Throwable
10.
Input/output kezelés
csatorna; stream; bemenet; kimenet; java.io csomag; bájtcsatorna; karaktercsatorna; forrás, nyelő osztályok; szűrők; InputStream; OutputStream; Reader; Writer; System.in; System.out; System.err; könyvjelző-mechanizmus; skip; ready; available; SequenceInputStream; RandomAccessFile; File
11.
Adatbázis-programozás
JDBC; SQL; API; java.sql és javax.sql csomag; kétrétegű és háromrétegű modell; sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver; Connection osztály; DriverManager; hibakezelés; SQLException; Statement; ResultSet; SQL kurzor; MetaData; adatforrás
12.
Képek kezelése
AWT; Java linkek
 
 
Programozási feladatok
 
 
 
A teljes anyag egyben letölthető formában
A fájl mérete 5,2 MB!

Ha bármilyen technikai, vagy szakmai hibát talál az oldalon, kérem értesítsen a címen!